Sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest mnóstwo. Możemy gromadzić środki na rachunkach oszczędnościowych, lokatach, a nawet rachunkach inwestycyjnych. Osoby, które są szczególnie mocno przywiązane do tradycji decydują się natomiast na zakup obligacji skarbu państwa.

Najprościej rzecz ujmując obligacje to papiery wartościowe, które sprzedawane są w imieniu państwa przez Ministra Finansów. Stanowią one swoisty rodzaj długu zaciąganego przez państwo u swoich obywateli. Państwo sprzedaje obligacje z określoną datą wykupu i po tym czasie zobowiązuje się je zwrócić wraz z należnymi za ten czas odsetkami. Dodać należy, że w całym okresie inwestycji państwo jest gwarantem tego, że wykupi obligacje oraz wypłaci należne klientom odsetki, za co odpowiada całym posiadanym majątkiem, co sprawia, że obligacje są w tej chwili najbezpieczniejszą formą depozytów.

Sprzedaż obligacji odbywa się się na dwa sposoby: po pierwsze na przetargach, które organizowane są dla dużych inwestorów, którzy kupują je hurtowo. Drugi sposób zakupu to za pomocą agenta emisyjnego dla klientów indywidualnych, którzy mogą zainteresować się obligacjami na okres 2, 3, 4 raz 10 lat. Sprzedawane są one co miesiąc, a ich cena jest stała.

Obligacje są bardzo korzystną formą oszczędzania. Charakteryzują się przede wszystkim największym poziomem bezpieczeństwa, ze wszystkich dostępnych form oszczędzania. Ponadto posiadają proste i jasne zasady działania, dzięki czemu, decydując się na ich zakup nie musimy posiadać specjalistycznej wiedzy, jak się dzieje w przypadku choćby funduszy inwestycyjnych.

Zasady określające działanie obligacji są klarowne i takie same dla wszystkich. Nie ma tu limitów kwotowych, co oznacza, że każdy może zainwestować nieograniczoną sumę środków. Ceny obligacji nie zmieniają się i są stałe dla wszystkich niezależnie od sytuacji na rynku, posiadanego kapitału czy ilości zakupionych już obligacji. Decydując się na ich zakup nie spotkamy się z dodatkowymi ani ukrytymi kosztami w postaci choćby dodatkowych opłat za prowadzenie rachunków.

Decydując się na ich zakup warto dobrze przemyśleć to z jakich obligacji chcemy skorzystać. Do wyboru mamy takie, które działają w oparciu o poziom inflacji, oprocentowanie stałe lub zmienne. Każdą z nich możemy zakupić na określony wcześniej czas. Jeżeli zajdzie potrzeba wcześniejszego wycofania środków może dojść do tak zwanego przedterminowego wykupu, już nawet 7 dni po ich zakupie. W przypadku skorzystania z tej możliwości odsetki zostaną pomniejszone o opłatę, która wcześniej została określona w liście emisyjnym. Decydując się na ten krok można zdecydować jaką liczbę obligacji chcemy sprzedać. Możemy ją określić liczbowo lub sprzedać wszystkie.

Obligacje są obecnie bardzo niedocenianym sposobem na pomnożenie posiadanego kapitału. W obecnej chwili, kiedy stopy procentowe są już od dłuższego czasu na rekordowo niskim poziomie, stanowią konkurencję dla oferowanych na rynku lokat. Niestety wiele osób, szczególnie młodszych, uważa ten produkt za przestarzały i nieopłacalny.