Synonimizacja tekstu

Synonimizacja tekstu

Synonimizacja tekstu polega na generowaniu dużej liczby unikalnych tekstów dzięki zabiegu polegającemu na specjalnym zastosowaniu synonimów dla wyrazów w tekście. Dla wybranych słów tworzy się synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne. Najczęściej wygląda to następująco:...