Praktycznie każda ambitna firma prędzej czy później dochodzi do takiego etapu swojego rozwoju że bez bardzo solidnego zastrzyku finansowego w postaci kapitału dalszy rozwój jej działalności jest praktycznie nie możliwy. Na takim etapie często od samego finansowania potrzebny będzie również tak zwany know-how który pozwoli firmie wejść na wyższy poziom funkcjonowania niż to miało miejsce dotychczas.

W Polsce mamy możliwość różnego rodzaju finansowania firm rozwijających się. Można wziąć kredyt inwestycyjny maszyny oraz urządzenia niezbędne dla dalszego rozwoju naszej działalności mogą pochodzić z leasingu – można również wejść na giełdę papierów wartościowych w celu pozyskania kapitału jednak w tym przypadku będziemy musieli podzielić się naszymi udziałami z nowymi akcjonariuszami którzy wniosą do naszej spółki kapitał co prawda nasze udziały będą wtedy rozwodnione czyli będziemy posiadali mniej udziału jednak w firmie która dzięki wniesionemu kapitałowi będzie warta znacznie więcej niż to miało miejsce dotychczas. Giełda to bardzo dobry pomysł na pozyskanie kapitału na rozwój naszej firmy jednak cały czas nie dotarliśmy do rozwiązania naszego problemu a więc do jednoczesnego zdobycia kapitału oraz widzy przydanej do rozwoju naszej firmy. Tutaj wypada więc aby co nie co powiedzieć na temat działalności tak zwanych Venture Capitals.

Venture Capital to nic innego jak fundusze inwestycyjne które zarabiają na kupowaniu akcji bardzo obiecujących spółek rokujących duże szanse na rozwój z jednoczesnym dokapitalizowaniem spółki tak aby mogła się ona rozwijać i zwiększać swoją wartość. Fundusze takie przeważnie wchodzą w spółkę aby osiągnąć swoje cele biznesowe pomóc w prowadzeniu jej lub też w programie naprawczym tak aby postawić spółkę na nogi. Jednak w zdecydowanej większości przypadków nadrzędnym celem funduszy typu Venture Capitals jest późniejsza odsprzedaż akcji firmy z zyskiem – gdyż trzeba pamiętać fundusze Venture Capitals również mają swoich akcjonariuszy którzy oczekują od funduszy osiągania zysków. Przeważnie fundusze angażują się w spółki na okres od kilku do kilkunastu lat a później odsprzedają swoje udziały z zyskiem. Jeśli więc prowadzimy spółkę której brakuje finansów oraz odpowiedniej wiedzya jednocześnie osiąga ona dobre wyniki finansowe z widokami na jeszcze lepsze oraz działa w perspektywicznej branży to tak na prawdę nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy mogli szukać kapitału potrzebnego na rozwój naszej firmy właśnie w funduszach typu Venture Capitals.