Pierwsze dotacje dla firm pojawiły się w Polsce około piętnaście lat temu a prekursorem w nich były Urzędy Pracy. Aby walczyć z wysokim jak na tamte czasy (około dwudziestoprocentowym w zależności od metodologii) bezrobociem rząd postanowił że idealnym rozwiązaniem będzie pobudzenie instynktu przedsiębiorczości w Polakach za pośrednictwem Urzędów Pracy w całym kraju. Co ciekawe pierwsze formy wsparcia nie miały charakteru bezzwrotnego tylko polegały na tym iż Urząd Pracy pożyczał osobie bezrobotnej pewną sumę pieniędzy stanowiącą wówczas kilku krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto a w przypadku powodzenia całego przedsięwzięcia przedsiębiorca mógł liczyć na to iż znaczny procent takiej pożyczki zostanie mu po prostu umorzona.

Oczywiście w przypadku gdy firma okazała się niepowodzeniem to przedsiębiorca musiał zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami. Tego typu podejście do sprawy oczywiście nie ma zbyt wiele wspólnego z logiką ale to jest akurat najmniej ważne. Następnie dotacje z Urzędów Pracy przyjęły formę bezzwrotnego finansowania. Kwota możliwa do otrzymania stanowiła pięcio lub sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia i w przypadku gdy firma działała na rynku rok lub dłużej to świeżo upieczony przedsiębiorca nie musiał oddawać kwoty urzędowi wraz z odsetkami a sprzęt który zakupił za dotację stał się jego pełno prawną własnością. Oczywiście w jednym i drugim przypadku osoba wnioskująca musiała przedstawić formę zabezpieczenia na wypadek jakby firma została zamknięta przed upływem jednego roku co automatycznie oznaczało by zwrot pełnej kwoty wraz z odsetkami. Takim zabezpieczeniem mógł być weksel żyrant lub też akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

W późniejszym czasie wnioskujący mógł przedstawić również gwarancje bankowe. Prawdziwe dotacyjne eldorado zaczęło się jednak w Polsce w roku dwa tysiące czwartym czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej która po dziś dzień wpompowała w polską gospodarkę kilkaset miliardów euro dzięki czemu stała się ona bardziej innowacyjna a kraj po prostu bardziej europejski.