Feminizm to ruch społeczny oraz polityczny, którego celem jest równość płci. Równość ta dotyczy zarówno ekonomii, polityki, społeczeństwa jak i sfery osobistej. Z punktu widzenia feminizmu w wielu społeczeństwach priorytetem jest męski punkt widzenia. Zdaniem feministów jest to niesprawiedliwe względem kobiet. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć o feminizmie?

Kobiety domagają się równych praw

W związku z nierównym traktowaniem mężczyzn oraz kobiet feminiści oraz feministki prowadzą kampanię na rzecz praw kobiet. Domagały i nadal domagają się prawa wyborczego kobiet, prawa do sprawowania władzy, wyrównania płac, prawa do wykształcenia. Domagają się praw w małżeństwie oraz prawa do urlopu macierzyńskiego. Domagają się dostępu do legalnej aborcji oraz do ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym, gwałtem i przemocą domową.

Pierwsza feministka na świecie

Feminizm kojarzymy głównie z początkiem XX wieku, kiedy to sufrażystki wywalczyły dla kobiet prawo wyborcze. Jednak sama idea feministyczna rozwinęła się już w XVII wieku. Feminizm działał też w czasach Rewolucji Francuskiej, czyli pod koniec XVIII wieku. Skutkowało to Deklaracją Praw Kobiety i Obywatelki, która powstała zgodnie z wzorcem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Z kolei pierwszą feministką w historii była francuska pisarka Christine de Pisan. Można więc powiedzieć, że źródła feminizmu bardzo wyraźnie prowadzą do Francji i przedstawicielki tego państwa mają swój duży udział w rozwoju światowego feminizmu.

Podziały ekonomiczne i molestowanie seksualne

Pierwsza masowa fala feminizmu przyszła na przełomie XIX i XX wieku. Feministki domagały się wówczas równych praw rodzinnych oraz praw wyborczych dla kobiet. Z kolei druga fala feminizmu przyszła w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Wówczas głównym tematem było równouprawnienie na rynku pracy, a także sprawa seksualności kobiet oraz dostęp do aborcji. Trzecia fala feminizmu przypada na lata 80-te XX wieku, a jej tematem była kwestia rasowa, oraz podziały ekonomiczne i religijne. Czwarta fala feminizmu to rok 2012. Fala ta wykorzystuje media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i You Tube i występuje głównie przeciwko molestowaniu seksualnemu.